Novinky

Víkend zmierenia: Židovské rozprávky

Pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry, ktorého hlavnou myšlienkou je prezentácia židovského kultúrneho dedičstva, jeho priblíženie verejnosti a odstraňovanie predsudkov poznaním, sme v nedeľu 5.9. 2021 odohrali v Bratislave inscenáciu Židovské rozprávky z cyklu Rozprávková geografia. V réžii Mariána Pecka sa petržalskému publiku predstavili Ivana Kováčová a Filip Štrba a.h. v Dome kultúry Lúky a v Dome kultúry Zrkadlový háj. (iu)

Späť