Podcasty / Videotéka Videotéka pre nepočujúcich

Divadlo MOFEM 2 je pokračovaním pilotného projektu BDNR z roku 2020, v ktorom sme sa zamerali na nadviazanie kontaktov s liečebnými ústavmi rôzneho zamerania a špeciálnou ZŠ v BB a sprístupnili divadelné predstavenie publiku, ktoré nemá šancu prísť do divadla. Divadlo MOFEM je skratka pre divadlo mobility&flexibility&emocionality a jeho cieľom je sprístupniť umenie/divadlo všetkým skupinám, bez ohľadu na znevýhodnenia. MOFEM znamená realizovať konkrétne a v praxi bábkové divadlo zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov/liek. V projekte Divadlo MOFEM 2 pokračujeme v pôvodnom zámere a venujeme ho konkrétne deťom/osobám so sluchovým postihnutím (bez ohľadu na vek). Projekt pozostáva z dvoch línií .

Jednou je digitalizácia piatich inscenácií s titulkami, ktoré Vám ponúkame v našej Videotéke pre nepočujúcich. Jej cieľom je, sprístupniť rozprávky/bábkové hry z repertoáru divadla, – tituly, ktoré nemajú možnosť zhliadnuť v bežnom školskom živote, deťom danej znevýhodnenej skupiny. Výber rozprávok a hier zahŕňa najobľúbenejšie tituly z nášho repertoáru, ktoré okrem pôvabného bábkového stvárnenia, obsahujú v sebe vzdelávací rozmer.

Druhou líniou projektu Divadlo MOFEM 2 je tvorba interaktívneho Bábkového ateliéru s hovoreným slovom a v posunkovom jazyku pod názvom PUTOVNÉ UŠKO. Premiéru mal 23.1.2022 a ide o prvý pilotný ateliér v posunkovom jazyku na Slovensku !!!

V prípade záujmu o sprístupnenie záznamov, prípadne o odohratie Bábkového ateliéru Putovné uško, nás prosím kontaktujte: bdnr@bdnr.sk, produkcia@bdnr.sk alebo na tel.čísle: +421 907 807 999.