Aktuality

V dňoch 26. – 28. 5. Putovné uško putovalo do Bratislavy a v sobotu do bystrického Diecézneho centra Jána Pavla II.

Putovné uško, bábkový ateliér o bábkach, o ich vodení a o hre, v posunkovom jazyku s hovoreným slovom, začal putovať, ako to má uvedené v názve. Tentoraz doputoval do Bratislavy do súkromnej MŠ Poppy Garden, do Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ulici a do ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste, kde oslovil stovku počujúcich a nepočujúcich detí a stretol sa s veľmi priaznivým prijatím. V sobotu bol súčasťou veľmi významnej udalosti v živote nepočujúcej komunity na Slovensku, súčasťou osláv 30. výročia existencie Kresťanskej katolíckej komunity nepočujúcich na Slovensku, ktorá významne podporuje ľudí s rôznymi poruchami sluchu, rodiny s nepočujúcimi deťmi a pomáha nepočujúcim začleniť sa do všetkých oblastí počujúceho sveta. Ďakujeme za dôveru a pozvanie! Gratulujeme k tejto významnej udalosti a všetkým obetavým ľuďom veľa sily do ďalších rokov! (is)

Bábkový ateliér Putovné uško vznikol v rámci projektu MOFEM a MOFEM 2. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Späť