Aktuality

Toto je rovnosť

Ako nás informovala Mgr. Viera Böttcher, manažérka publicity národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, v rámci tohto projektu nedávno vznikol nový interaktívny kurz zameraný na rodové stereotypy a na to, ako nás ovplyvňujú počas celého života – od narodenia až po starobu. Pod názvom Toto je rovnosť ho nájdete tu: https://totojerovnost.online/

Prostredníctvom života fiktívnej hrdinky Alex kurz poukazuje na rodové stereotypy – aké ťažké môže byť zladiť pracovný a rodinný život, ale aj na násilie na ženách či poruchy príjmu potravy, rodový mzdový rozdiel, na nižšie dôchodky žien a sklený strop. Kurz je ideálny pre ľudí vo veku od 15 do 100 rokov a určite zaujme svojim výtvarným spracovaním a prístupne podávanými informáciami o témach, súvisiacich so snahou o rovnoprávnosť a bezpečný život žien a dievčat.

Budeme radi, ak sa tí a tie, ktorí/é sledujú našu prácu, oboznámia s týmto e-learningom a odporučia ho ďalej. Veríme totiž, že každý a každá z nás potrebuje porozumieť tomu, kde všade na nás číha diskriminácia na základe rodových stereotypov a ako sa jej môžeme efektívne brániť. Prostredníctvom príbehu života Alex sa dá vcítiť aj do situácií, ktorým sme ešte nečelili a pripraviť sa na ne. Na vzniku tohto unikátneho kurzu sa podieľal skvelý tvorivý tím: výskumníčky a pedagogičky Katarína Minarovičová a Miroslava Lemešová z Pedagogickej fakulty UK, ilustrátor Martin Plško a expertka na gamifikáciu Dana Bubáková. Viac o vzniku kurzu si môžete prečítať tu: https://blog.sme.sk/totojerovnost/spolocnost/autorka-kurzu-o-rodovej-rovnosti-po-vykroceni-z-komfortnej-zony-toho-mozeme-vela-objavit

Späť