Aktuality

Svetový deň bábkarstva a bábkového divadla

Tento rok sa svetový deň bábkarstva nesie v znamení lesa a jeho významu pre človeka. 21. marec je svetovým dňom bábkového divadla, sviatkom bábkových divadiel na celom svete. Tento rok sa pozornosť členov a členiek Unima (medzinárodnej bábkarskej organizácie, ktorá združuje profesionálov, ochotníkov i priateľov bábkového divadla z celého sveta) zameriava na les, na našu faunu a flóru. Na význam prírody a vzťahu človeka k prírode. Na tejto téme pracuje viacero bábkových divadiel po celom svete. Posolstvo o tejto udalosti a význame dňa prináša Dimitri Jageneau.

https://www.unima.org/fr/journee-mondiale-de-la-marionnette-2023/

Späť