Aktuality

Svetlý deň

Našich znevýhodnených divákov a diváčky sme na sklonku školského roka pozvali k nám do divadla na Svetlý deň. Vlastne rovno dva. Žiakom zo Spojenej školy internátnej z Kremnice sme v stredu 28. júna 2023 ponúkli predstavenie O medúzke a pre žiakov zo ZŠ Svrčia z Bratislavy, ktorú navštevujú deti so zrakovým znevýhodnením, sme vo štvrtok 29. júna odohrali predstavenie O prvom rozprávkarovi. Po ňom nasledoval aj hudobný workshop, na ktorom si mohli mladí diváci vyskúšať ako vznikajú zvuky a tóny. A nechýbali ani tvorivé dielne zamerané na hmatové podnety. Oba Svetlé dni boli plné nadšenia, priniesli nám radosť a prehĺbili vieru v zmysluplnosť toho, o čo sa snažíme v projektovej línii divadla MOFEM realizovanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. (iu)

Späť