Novinky

ROK 2020

Milé publikum, priatelia, priateľky, kolegovia, kolegyne BDNR,

zvláštny rok 2020 je za nami. Osobné stretnutia sme v ňom prežívali slávnostnejšie, a tak aj intenzívnejšie oslavovali 60. divadelnú sezónu nášho divadla, keď sa divadlo, aspoň na pár malých momentov, otvorilo v rámci všetkých pravidiel. Sezóna nekončí, naše plány pokračujú, začaté produkcie sa ďalej pripravujú a my dúfame, že tých osobných kontaktov bude stále viac. Čo sme Vám v roku 2020 ponúkli…

nové tituly…

 • Jakob Streit: O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu, premiéra 12. 1. 2020, réžia: Marián Pecko
 • Xénia Dragunská: Tajomný maják, premiéra 7. 2. 2020, réžia: Júlia Rázusová a.h., premiéra sa konala za prítomnosti autoriek
 • Honorata Mierzejewska-Mikosza: Šepoty lesa, interná generálka: 15. 3. 2020, premiéra posunutá a realizovaná 20. 9. 2020, Honorata Mierzejewska-Mikosza a.h.
 • Iveta Horváthová: (Vý)Činy slovenčiny, paradivadelné predstavenie v rámci projektu Divadlo+škola=2020, premiéra 26. 6. 2020, réžia: Iva Š.
 • Jozef Mokoš: Hra, interná generálka 18. 10. 2020, online premiéra 30. 10. 2020, premiéra v divadle 13. 12. 2020, réžia: Marián Pecko

Derniéra…

 • Rozlúčili sa s hrou Mocad(r)ámy, derniéra 22. 1. 2020, réžia: Iva Š.

 Paradivadelné aktivity…

 • Divadlo+škola=2020, v rámci Roku slovenského divadla, počas projektu sme spoločne otvárali školský rok, čítali si, vysielali v rozhlase a i.
 • V-DAY, Vagína monológy so zameraním na skúsenosti žien s pôrodom, diskutovali: Iveta Škripková, Janka Debrecénová, Zuzana Límová, 14. 2. 2020
 • ušili sme 4044 rúšok, 195 plášťov, podieľali sa na rozvoze rúšok a potravín pre ohrozené skupiny obyvateľov, obyvateliek BBSK
 • dokument RTVS o Bábkovom divadle v Banskej Bystrici: Zrod sveta divadla
 • Divadelná knižná búdka, nadväznosť na iniciatívu „Ďakujem, sused“, 12. 8. 2020
 • Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy, medzinárodná konferencia v Centre pre umenie Viola, Prešov, 27. 8. – 28. 8. 2020
 • výstava Bábky v televízii v rámci BB TOUR 2020, 4. 9. 2020, v spolupráci s RTVS
 • Divadelný čaj o piatej, projekt pre seniorov, seniorky, v roku kvôli epidemiologickej situácii nerealizovaný
 • Bystrická Kultúra, Facebooková platforma
 • výstava Prvé divadelné hľadanie, výstava fotografií, plagátov a bulletinov z rokov 1960 – 1985
 • Divadlo ide do školy, kde si žiačky a žiaci s p. učiteľkami mohli pozrieť inscenácie Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi, Dobrú chuť, vlk!, O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu, (Vý)Činy slovenčiny, Bubácka rozprávka, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Hviezdy sú tiché. Okrem toho sme natočili autentické a pre každú triedu osobité pozdravy a príhovory od našich hercov a herečiek.

#internetové divadlo, v prvej vlne koronavírovej pandémie (marec – jún 2020) sme uviedli online…

 • predstavenia pre najmenších (Akvabatolárium, Čiarkolárium, Batolárium, Hmatuláci)
 • archívne predstavenia pre deti (Tatranky, Anička Ružička a Tonko Modrinka)
 • predstavenia pre deti z repertoáru (Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi, Kocúr v čižmách, Africké rozprávky, Indiánske rozprávky, Bubácka rozprávka, Gulliverove cesty)
 • repertoárové detské novinky (O malej sove, ktorá sa bála tmy, O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu)
 • premiéru pre deti ((Vý)Činy slovenčiny)
 • archívne predstavenia pre mládež a dospelákov/dospeláčky (Dojímate ma veľmi…, Milenky, Premena, Náukobeh slovenčini, Restart: Frankenstein, Kubo, Bláznove zápisky, Šmíračky, Nostalgia)
 • predstavenia pre mladých a dospelých ľudí z repertoáru (Neplač, Anna, Reality snov, Diagnóza: Slovo)
 • divadelné randevú s osobnosťami európskej minulosti (Európa v korešpondencii)

Dokopy 15 inscenácií pre deti a 13 inscenácií pre mladých a dospelých ľudí.

Divadelnú hra – be – ce – du, určenú všetkým, čo majú chuť tvoriť a pohrať sa s nudou. Dramaturgička, režisérka, dramatička Iveta Škripková pripravila 7 zadaní pre tvorivých a tvorivé, zvedavých a zvedavé, hravých a hravé. Vyvesili sme ich na rôzne miesta (na FB divadla, web divadla, fyzicky i do schránky pred divadlo) a rozposlali kúsok z Divadelnej hra – be – ce – dy do sveta. Viac z nej v knihe Divadelná hra – be – ce – da.

Minikurz animácie s Majkou a Bábkový ateliér s Alenkou o bábkach, vodení, animovaní a všetko ďalšom, čo s bábkovým svetom súvisí, hneď v dvoch častiach z každého a…

Tvorivý ateliér s Katkou o príprave ponožkových bábok + Tvorivý ateliér s Terkou o výrobe zemiakových bábok. Aby bolo s čím animovať.

Rozprávkovanie s hercom a herečkami BDNR (Andrejom, Ankou, Majkou) a príbehmi o Šípkovej Ruženke, Býkovi Ferdinandovi, Nádhernom Utorku, Pinocchiovi, Pištáčikovi, Tieňovom divadle slečny Ofélie.

 Počas druhej vlny (október – december 2020) sme obnovili #internetové divadlo a odvysielali…

 • premiéru pre deti (Hra)
 • divadelné predstavenia na jesenné prázdniny (O malej sove, ktorá sa bála tmy, Šepoty lesa, Zamatový zajačik)
 • nedeľné inscenácie pre deti a rodiny (Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi, O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu, Dobrú chuť, vlk!)
 • nenechali sa zaskočiť náhlou zmenou opatrení a sprístupnili Rozprávkovanie s Andrejom a s príbehom Pinocchio ako inú formu naplánovanej inscenácie Pinocchio

Vytvorili nové online produkcie pre dospelých

Zapojili sa do cyklických podujatí

Rozbehli projekt Div. MOFEM, ktorým sa usilujeme prekračovať izoláciu znevýhodnených skupín. Okrem osobných stretnutí (žiaľ, nie vo veľkom počte) sme prispeli k dobrej nálade inscenáciami Dobrú chuť, vlk, Bubácka rozprávka, O chlapcovi, Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Tie sa už na svoje miesta dostali, DVD s titulmi Šepoty lesa, Bábkový ateliér s Alenkou čakajú na doručenie.

Predstavili pripravovaný kabaret Divadlo na konci sveta prostredníctvom work in progress, ktorý sa realizuje pri príležitosti 60. výročia založenia bábkového divadla v Banskej Bystrici. Termín premiéry je zatiaľ neistý, odvinie sa od pandemických opatrení.

Zúčastnili sa domácich festivalov a kultúrnych podujatí…

 • Iva Š.: Variácie lásky, VIRVAR, Košice
 • O .D. West a M. Kosová: Africké rozprávkyAfrický deň, Bytča
 • Jakob Streit: O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoláduKlub Lúč, Trenčín
 • Bela Schenková na motívy českých ľudových rozprávok K. J. Erbena: Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi, Malý Berlín, Trnava
 • Carlo Collodi: PinocchioKultúrny dom, Poprad
 • H. CH. Andersen: Statočný cínový vojačik, Soirée v zámockej záhrade, Hlohovec
 • Bábkarská Bystrica TOUR 2020, plánovaná 18. 9. – 23.9., bola dvakrát presunutá kvôli pandemickej situácii, nový termín na konanie festivalu je 29. 4. – 2. 5. 2021.

Získali viaceré ocenenia…

 • Ivana Kováčová, prémia Literárneho fondu za interpretáciu postavy Mama sova v inscenácii J. Tomlinson O malej sove, ktorá sa bála tmy (premiéra 29. 9. 2019) a postavu Amaranty v predstavení X. Dragunskej Tajomný maják (premiéra 7. 2. 2020)
 • Anna Hajduková, Cena Literárneho fondu za sólo hru J. Streita O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu (premiéra 12. 1. 2020)
 • Iveta Škripková, Cena Literárneho fondu za dramaturgiu, za objav nových autorov/autoriek v predchádzajúcej sezóne a iniciovanie rôznorodých projektov so školami a verejnosťou.

BDNR ku koncu roka 2020 uvádzalo v repertoári 26 predstavení pre deti a 14 predstavení pre mladých ľudí a dospelých.

Návštevnosť  divadla, počas „nepandemických“ divadelných mesiacov, kým sme hrali, bola 5. 800 divákov a diváčok na domácej scéne a na zájazdoch.

Späť