Repertoár

Späť
O živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky.

T.V. Recepty

Príbeh slovenskej ženy. Príbeh ženy z radu výnimočne všedných, výnimočne pokorných a výnimočne oddaných. Príbeh o láske, receptoch a modlitbách. Príbeh Terézie Vansovej, ktorý je príbehom jej muža.

 

Scenár, réžia: Ivona Buková
Dramaturgická a scenáristická spolupráca: Júlia Pecková a. h.
Výprava: Juliana Dubovská a. h. a kolektív
Hudba: výber
Hudobná spolupráca: Juraj Haško a. h.
Výpravu vyrobili: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej a Juliany Dubovskej a. h.
Foto: Dodo Šamaj

 

Premiéra: 15. 10. 2014
Dĺžka predstavenia: 70 minút (bez prestávky)

 

Hrajú: 

Mária Šamajová

Ľubica Pradidová

Matúš Hollý

 

Projekt T. V. RECEPTY sa uskutočnil aj vďaka  Nadácii Tatrabanka, ktorá udelila Ivete Škripkovej  a BDNR finančný dar na vznik študentskej inscenácie cez  grantový program Viac umenia. Do nášho projektu sa zapojili: študentky herectva FDU AU Banská Bystrica Zuzana Miklošková a Anna Zemaníková, študentka bábkarskej scénografie a technológie na DF VŠMU Bratislava Juliana Dubovská a študentka katedry divadelných štúdií na DF VŠMU Bratislava Júlia Pecková.

 

 

Inscenácia vznikla v spolupráci so štúdiom Twiga.

Za pomoc a možnosť štúdia ďakujeme Literárnemu a hudobnému múzeu pri ŠVK v Banskej Bystrici, organizácii Aspekt a Nadácii Tatrabanky.

Dospelí
Späť