Aktuality

PUTOVNÉ UŠKO sa vydalo na cestu

V dňoch 19.1 a 21.1. 2022 na generálkach a 23.1. 2022  na premiére, sa bábkového ateliéru pre počujúce a nepočujúce deti
Putovné uško zúčastnili deti  a pedagogičky zo Spojenej školy internátnej v Kremnici, rodičia a deti z Kresťanského centra nepočujúcich v Banskej Bystrici a verejnosť.
Prvé dni, keď sme mohli hrať a uviesť náš decembrový kúsok z r. 2021 sa vydarili. Viď., ohlasy a kresby detí.
Bábkový ateliér vznikol v rámci projektu Divadlo MOFEM (mobility&flexibility&emocionality), ktorý podporilo
Ministerstvo Kultúry SR. Tento projekt BDNR otvára náš program pre rôznorodé minority a snaží sa scitlivovať verejnosť na
rôznorodé znevýhodnenia detí/ľudí medzi nami. (is)

Dňa 19.1.2022 sa žiaci našej školy /Spojená škola internátna Kremnica/ zúčastnili predstavenia „PUTOVNÉ UŠKO“ v bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať celému tímu za skvelý kultúrny zážitok.  Naša škola vzdeláva deti so  /ŠVVP/ sluchovým postihnutím , s poruchami komunikácie, autizmom…

Predstavenie bolo spojené s posunkami čo bolo veľkým prínosom pre nepočujúcich žiakov. Hravou formou sa deti edukovali a naučili sa rôzne nové pojmy a nové posunky. Stretli sa s bábkami, dozvedeli sa aké bábky poznáme , načo bábky používame ako sa s nimi pracuje. Tiež veľmi oceňujeme časovú dotáciu predstavenia bola veľmi dobre zvolená. Myslíme, že najväčšou odmenou pre Vás bolo keď ste videli rozosmiate šťastné  tváre našich detí.

Ďakujeme za skvelú spoluprácu a tešíme sa ak sa aj v budúcnosti budeme môcť znovu stretnúť s Vami vo Vašom krásnom divadle.

S pozdravom  Šebeňová Denisa, Daubnerová Miriam , Černická Martina /učiteľky SŠI Kremnica/

Kresby detí zo SŠ Internátnej v Kremnici
Späť