Aktuality

Pripájame sa k iniciatíve

Mesto Mariupol sa stáva symbolom utrpenia napadnutej Ukrajiny.
Stovky tisíc ľudí je v meste uväznených a bombardovaných bez prístupu k vode, teplu a jedlu, bez bezpečnej možnosti uniknúť. Trosky miestneho divadla s nápismi „DETI“, pod ktorými sa stále nachádza vyše tisíc ľudí, sa stali symbolom brutality a bezohľadnosti agresie ruských vojsk.

Udalosťou „Svetlo pre Mariupol“ vysielame dva odkazy.
Jeden symbolický priamo do obliehaného a bombardovaného mesta: Myslíme na Vás!
A druhý potom nám a celému svetu: Zachráňme Mariupol, hľadajme usilovne spôsob, ako pomôcť miestnym ľudom!

#savemariupol

foto: Ivana Urbanová
Späť