Aktuality

Prezentácia knihy

Tak, ako sme avizovali, včera 29. marca v Teátriu BDNR, v rozhovore s teatrologičkou Nadeždou Lindovskou, predstavila svoje najnovšie knižné dielo Feministické divadlo a jeho slovenská cesta autorka Iveta Škripková. Táto monografia je vôbec prvou samostatnou knižnou publikáciou venujúcou sa prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej praxe. Prezentácia sa aj vďaka rýdzo ženskému publiku odohrala v príjemnej a inšpiratívnej atmosfére a ponúkla prítomným dámam nejeden podnet na zamyslenie sa. (iu)

Späť