Aktuality

Pomoc Ukrajine

Asociácia divadiel a orchestrov Slovenska (ASDO) sa pripája k pomoci na Ukrajine. Členom ASDO je aj BDNR. K symbolickej podpore Ukrajiny, ktorú sme v našom divadle vyjadrili vo štvrtok 24. 2., pripájame a dávame do pozornosti konkrétne možnosti, ako podporiť Ukrajincov a Ukrajinky v boji proti ruskému agresorovi. Uvádzame aktuálne možnosti podpory cez organizáciu „Človek v ohrození“, s ktorou sa ASDO spojilo a ktorá je v priamom spojení s ľuďmi v ohrozených oblastiach:

https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Účet verejnej zbierky SOS Človek v ohrození, ktorá je smerovaná na pomoc ľuďom na Ukrajine:
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4101 6716
Variabilný symbol: 1111

Darovanie cez SMS – poslanie prázdnej SMS na číslo 837 je jednorazový dar v hodnote 5 eur.

V prípade zapojenia sa – dobrovoľníctvo, tlmočnícke služby, ubytovacie kapacity alebo materiálnu pomoc je pripravený dotazník pre dobrovoľníkov:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QVzxYZKgVkqE3abAXyTFJl3K4JuTJ7RAiPxLvkjnNatUNUpZOThONzI5QzNXWDlJTjlJM0pXUTVGVS4u&fbclid=IwAR1m-ykOtR5k3RJg8nHwFZvyJDwW-zxtzpkixj6vS6dt2DygeBVYTEjWtTA

💙💛 Sme srdcom a mysľou s našimi ukrajinskými kolegami a kolegyňami, s celou Ukrajinou.

Späť