Aktuality

Perspektivy teatrologie 4

Renomovaná teatrologická spoločnosť v Čechách organizuje pravidelne odborné konferencie. V dňoch 24.- 26. 5. sa konala ďalšia séria rozdelená do troch tematických blokov. Pedagogicko-vzdelávací panel, múzejnícko-historický panel a metodologicko-teoretický panel. V treťom paneli, dňa 24. 5., vystúpila I. Škripková s príspevkom Myšlienky o divadle: rodovo citlivé & rodovo slepé divadlo?, v ktorom sa venovala rodovému mysleniu v divadle a súvislostiam medzi feminizmami v divadle a rodovým myslením. Na záver dňa sa konala zaujímavá diskusia s témou Ako koncipovať divadelné dejiny. Slovenské farby na konferencii reprezentovali prof. Nadežda Lindovská, teatrologička a šéfredaktorka časopisu Slovenské divadlo Michaela Mojžišová. Viac o konferencii a príspevkoch nájdete www.teatrologie.cz/perspektivy. (is)

Späť