Aktuality

peneLopa interná generálka

Dnešnej premiére titulu peneLopa, predchádzala včerajšia interná generálka, na ktorú sme okrem zástupcov médií pozvali aj študentov/študentky Jazykovej školy na Lazovnej ulici, študentov/študentky Konzervatória J. L. Bellu a študentky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ich reakcie boli veľmi pozitívne. Zo všetkých vyberáme:

S kolegyňami z magisterského stupňa sme sa zhodli, že predstavenie bolo skvelé a zanechalo v nás veľmi pozitívne dojmy. Je sa na premiére na čo tešiť. V PeneLope veľmi dobre funguje humor, komické momenty na mňa nepôsobili plasticky, ale v daných kontextoch občas vyvolávali až tragikomický dojem.
Osobne sa mi páčila idea jednej Penelopy reprezentovanej viacerými herečkami. Akoby Penelopa bola každou ženou a zároveň všetky ženy akousi večne vyčkávajúcou Penelopou. Tento ženský aspekt prepletený napríklad aj v mýte o Medúze bolo cítiť počas celého predstavenia. Herecké výkony boli presvedčivé a nápadité svetelné efekty predstavenie dobre dopĺňali. Kolegyne oslovila napríklad aj prezentácia, ktorá predstavovala jednotlivé postavy a ich pozadie. Taktiež nás zaujala aj implementácia pohybu a gestiky dokresľujúca prežívanie postáv.
Ako ľudia rozmýšľame v príbehoch a myslím si, že práve takáto dekonštrukcia odhaľuje aktuálnosť mýtov i v dnešnej dobe. Každá etapa ľudských dejín formuje v literárnych naratívoch svoj kultúrny a sociálny odraz, preto bolo zaujímavé porovnávať dobový antický svet s odrazom toho dnešného.
“ (Adriána Pešková, študentka FF UMB)

Premiéru inscenácie hry Uršule Kovalyk peneLopa odohráme dnes o 19:00 h. Tešíme sa na Vás.

Zľava: Matúš Hollý, Marianna Mackurová, Ivana Kováčová, Marianna Ďuranová, Terézia Šusteková, a. h.
Foto: Dodo Šamaj

Späť