Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Otvorili sme Ateliér

V stredu 21. februára 2024 sa v priestoroch BDNR konalo prvé stretnutie akreditovaného programu NIVAM Objav(me) divadlo(m)!, ktorý realizuje Bábkové divadlo na Rázcestí v spolupráci s občianskym združením Pedagóg a Pedagogickou fakultou UMB. Je určený pre pedagogických pracovníkov/pedagogické pracovníčky a pre všetkých a všetky, čo pracujú s deťmi a s mládežou. Projekt je schválený na r. 2023 – 2027. V r. 2024 sa uskutočnia dva moduly vzdelávania: 1. modul Divadlo? Divadlo! (február – máj), 2. modul S deťmi do divadla (september – december).

Garantkami projektu sú Iveta Škripková (BDNR) a Zuzana Švecová-Kováčová (PF UMB).
Cieľom akreditovaného projektu je vedome modelovať pozitívny vzťah k umeniu/divadlu, formovať estetickú a kultúrnu gramotnosť budúcich divákov a diváčok. Formovať poznanie divadla a jeho podstaty, ako aj využitie potenciálu divadla v odbornej školskej a sociálnej praxi. V neposlednom rade stimulovať kreativitu potrebnú pre sebarealizáciu človeka. Súčasťou vzdelávania je návšteva vybraných divadelných predstavení.
Dôvodom pre vznik programu bola skutočnosť, že na Slovensku výrazne klesá záujem mladých ľudí o živé umenie/divadlo. Presun intenzívneho záujmu mladých ľudí predovšetkým o sociálne siete, vytláča na okraj nepopierateľný význam živého umenia/divadla. To sa prejavuje minimálnou úrovňou kultúrnej, estetickej a divadelnej gramotnosti.
Po absolvovaní každého modulu účastníčky a účastníci získajú odborný certifikát. BBSK prispieva každému účastníkovi a účastníčke na kurzovné sumou 50€. Táto finančná podpora je prejavom podpory neformálneho vzdelávania umením a záujmu BBSK na prehlbovaní kultúrnej gramotnosti mladých ľudí a dospelých.

    Späť
    ×