Aktuality

(Nová) Hudba na Rázcestí

Na utorok 2. mája pre vás pripravujeme ďalší koncert z cyklu (Nová) Hudba na Rázcestí. Mladý český barytonista a skladateľ uvedie najväčšiu zvukovú poému 20. storočia Ursonate Kurta Schwittersa, ktorá sa stala dokonalým symbolom éry prienikov experimentálnej poézie a iných umeleckých druhov v období medzi dvoma svetovými vojnami.
Zaujímavým dramaturgickým prvkom koncertu bude uvedenie Šemberovej vlastnej zvukovej štúdie Fonetická krajina, ktorá vznikla počas prípravy interpretácie Schwittersovej poémy, a teda priamo pod jej vplyvom.
Koncertný cyklus (NOVÁ) HUDBA NA RÁZCESTÍ je novým projektom Akadémie umení v Banskej Bystrici (www.aku.sk), ktorý vznikol z iniciatívy Daniela Mateja a Petra Špiláka, v súčinnosti s vedením Bábkového divadla na Rázcestí s cieľom vytvoriť jednak priestor pre spoluprácu týchto dvoch významných banskobystrických inštitúcií v oblasti súčasnej hudby, prípadne hudby s inými mediálnymi presahmi, jednak priestor na prezentáciu zaujímavých umeleckých projektov zo súčasnej česko-slovenskej a svetovej scény s akcentovaním súčasnej hudobnej produkcie, ale aj produkcie zahŕňajúcej presahy hudby s inými médiami. Prvou lastovičkou z tohto cyklu bol koncert súboru súčasnej hudby VENI ensemble pod názvom Cave songs, ktorý sa uskutočnil v sále BDNR v novembri 2022.
Zámerom projektu je vytvoriť pravidelný cyklus (3-5) podujatí ročne, ktorý v regióne Banskej Bystrice dlhodobo absentuje a vytvoriť tak platformu, na ktorej sa prirodzeným spôsobom bude stretávať miestne odborné (najmä pedagógovia a študenti konzervatória a AU BB) a laické (obyvatelia Banskej Bystrice a jej širšieho okolia) publikum pri prezentácii najaktuálnejších trendov súčasnej umeleckej produkcie, ako aj najzaujímavejších projektov z produkcie AU BB.
Projekt (NOVÁ) HUDBA NA RÁZCESTÍ v roku 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

copyright: Matej Kautman
Späť