Novinky

MDD ako sa patrí !

Základná škola Slobodného slovenského vysielača nás potešila záujmom o predstavenia, ako darček
pre deti na MDD. A tak sme sa ocitli na školskom ihrisku s naším predstavením Dobrú chuť, Vlk!
a tri dni hráme pre prvý stupeň, čo nás teší. Okrem toho sa prihlásili aj iné škôlky, dokonca
z Pohorelej, ktoré strávili tento deň u nás v divadle, alebo s nami vo vlastných priestoroch.
Tešíme sa z toho a tešíme sa na deti!

(is)

Späť