Aktuality

Krásna Helena?

Už o týždeň, v piatok 9. júna o 19. 00 hod. náš čaká nová premiéra BDNR pre mladých ľudí a dospelých.
Inscenácia KRÁSNA HELENA? vzniká v rámci projektu Flexxila ako druhá umelecká výpoveď na tému: staré mýty v súčasnosti. Tentoraz sa venujeme téme krásnej Heleny Trójskej. Inscenáciu pripravil tvorivý tandem Michaela Zakuťanská, autorka a Zoja Zupková, režisérka. Sme veľmi radi, že prijali našu ponuku na spoluprácu, text totiž vznikol na objednávku divadla. Téma ženskej krásy je stále aktuálna, veľmi protirečivá a náročná na uchopenie. Prečo a komu slúži tento mýtus krásy? A ako to vnímajú ženy? Aj o tom je táto inscenácia so silnou generačnou výpoveďou.

NA VZNIKU KRÁSNEJ HELENY SA PODIEĽAJÚ VÝNIMOČNÉ OSOBNOSTI!

MICHAELA ZAKUŤANSKÁ, AUTORKA
Je výraznou predstaviteľkou strednej generácie súčasných dramatikov/dramatičiek. Jej hry sú cenené pre originálny štýl a nekompromisný generačný pohľad na súčasnosť. Autorkine hry uviedli viaceré slovenské divadlá, medzi nimi Štúdio 12 Bratislava, Mestské divadlo Žilina či Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. S režisérkou Júliou Rázusovou v roku 2013 založili alternatívne Prešovské národné divadlo. Ako dvorná dramatička tvorila pre PND. V poslednom období tvorivo spolupracuje s režisérkou Zojou Zupkovou. Autorsky spolupracuje so Slovenským rozhlasom RTVS (rozhlasové hry, minidrámy, adaptácie divadelných hier, dramatizácie klasických diel) a Mall.tv (seriál Kavej). BDNR uvádza jej autorskú tvorbu po prvýkrát. Pozrite si videorozhovor s autorkou, prečítajte si rozhovor s autorkou vo Zvestiach BDNR marec, apríl, máj 2023.

Michaela Zakuťanská nám o texte Krásnej Heleny povedala: „Takýto návrat v sebe vždy nesie niečo osobité. Snažila som sa hľadať paralely so súčasnosťou, pozerať sa na svet zároveň očami antického človeka a človeka dnešného a skúmať, v čom sa tieto pohľady zhodujú a v čom sa líšia. V mýte o krásnej Helene som sa venovala najmä banálnosti ľudských rozhodnutí postavených na kráse, ako jednej z prvých hodnôt hodnotového rebríčka hrdinov, kde ide o krásu spojenú najmä s príťažlivosťou a sexuálnou atraktivitou, čo vedie k nie najšťastnejším životným rozhodnutiam a osobnému nešťastiu a nespokojnosti. Iný obraz krásy v tomto mýte akoby ani neexistoval.

ZOJA ZUPKOVÁ, REŽISÉRKA
Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odborov bábkarská scénografia a kostýmová tvorba a bábkarská réžia a dramaturgia. V súčasnosti pôsobí na VŠMU ako pedagogička. Ako hosťujúca výtvarníčka a režisérka pohostinne spolupracovala s mnohými bábkovými a činohernými domácimi a zahraničnými divadlami, napr. Divadlo Ludus, Bratislava, Bábkové divadlo, Žilina, Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, Divadlo Andreja Duchnoviča v Prešove, Teatr Lalka, Varšava (PL), Bábkové divadlo v Osijeku (HR) a pod. Tvorí pre deti a pre dospelých. V r. 2019 začala spolupracovať s Michaelou Zakuťanskou v autorsko-režijnom tandeme v Prešovskom národnom divadle. V PND je podpísaná ako režisérka pod inscenácie Cesta hrdinov (2018), Jahodové polia (2019), Dospelosť (2021). Pre RTVS pripravila cyklus rozprávok TO SÚ VECI! (2021). Zoja Zupková vo svojej tvorbe experimentuje so vzťahom subjektu a objektu v priestore a pohybe, s prelínaním reality, surreality a absurdity. Pracuje s významovosťou kompozície, pohybu, farieb, zvukov či podstatou použitého materiálu. V BDNR sa predstaví po prvý raz. Vypočujte si podcast s režisérkou, prečítajte si rozhovor vo Zvestiach marec, apríl, máj 2023.

LIBUŠA BACHRATÁ, CHOREOGRAFKA
Ukončila doktorandské štúdium na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení. Ako pedagogička ľudového tanca pôsobí v SĽUK-u, externe na VŠMU. Je pedagogičkou a choreografkou flamenca a rómskeho tanca. Koncertuje s flamencovým triom Tocalo, spolupracuje s andalúzskymi umelcami Juanom Cardénasom (spev) a Vallem Monjem (gitara) či s Lucíou Ruibal z Cádizu (tanec). Ako choreografka spolupracuje s mnohými slovenskými divadlami a režisérmi, s Tanečnou skupinou Partia a Divadlom NUDE, kde pôsobí ako autorka, choreografka a performerka. V BDNR hosťuje po prvý raz.

ANTON JARO ml., HUDOBNÍK Absolvoval bratislavské Štátne konzervatórium v triede Mgr. Rastislava Sokola (1993-1999), v štúdiu pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Radoslava Šašinu (1999-2009), ktoré ukončil doktorátom. Ako kontrabasista sa zúčastnil na mnohých prestížnych interpretačných kurzoch a súťažiach. Skladbu začal študovať v roku 2010 u prof. Jevgenija Iršaia. Ako účastník letných skladateľských kurzov v Ostrave (2013) sa stretol na súkromných hodinách a seminároch so skladateľmi Bernhard Lang, Carola Bauckholt, Christian Wolff, Petr Kotík, Philip Glass, Michael Riessman, Peter Ablinger a iní. Ako interpret a skladateľ nepochybne patrí medzi propagátorov súčasnej hudby ako na Slovensku tak aj v zahraničí, avšak je milovníkom aj hudby „starých majstrov“ či džezu. V BDNR sa predstavuje po prvýkrát. V BDNR sa predstavuje po prvýkrát.

KRÁSNA HELENA?

Autorka: Michaela Zakuťanská
Réžia, výprava: Zoja Zupková a.h.
Dramaturgia: Iveta Škripková
Hudba: Anton Jaro ml. a.h.
Pohybová spolupráca: Libuša Bachratá a.h.
Výroba: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
Hrajú: Alena Sušilová a.h., Marianna Mackurová, Marianna Ďuranová, Ľubica Pradidová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

foto: Dodo ŠamajSpäť