Aktuality

Jesenné putovanie pokračuje

Aj tento týždeň sme v rámci projektu Banskobystrického samosprávneho kraja DIVADLO IDE ZA VAMI a tiež vďaka grantu Ministerstva kultúry SR putovali za našimi divákmi. Naše Putovné uško si v stredu 2.11. 2022 pozreli v dvoch predstaveniach, deti zo Spojenej školy internátnej v Lučenci a vo štvrtok 3.11. 2022 ich nasledovali žiaci zo Spojenej školy internátnej Jána Vojtaššáka v Levoči. Boli výbornými divákmi a po skončení ateliéru aj výbornými bábkohercami a rozprávačmi. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s nimi. (iu)

Späť