Aktuality

Iniciatíva Pomôžme Ukrajine!

Vďaka podpore nášho zriaďovateľa a Uzneseniu Zastupiteľstva BBSK Vám oznamujeme, že všetky tržby z našich verejných nedeľných predstavení v mesiacoch marec a apríl, budú prostredníctvom BBSK poukázané iniciatíve Pomôžme Ukrajine, ktorá darované prostriedky prerozdelí podľa potreby tak, aby bol naplnený primárny charitatívny cieľ.
Milí naši diváci a diváčky, sledujte nás a zaraďte si naše nedeľné predstavenia do svojho programu. Potešíte svoje deti a súčasne pomôžete ťažko skúšaným deťom na Ukrajine.
Zároveň Vám ponúkame možnosť, dokúpiť symbolické vstupenky pre ukrajinské deti. Milí priatelia a priateľky. Príďte do divadla. Potrebujeme sa navzájom a nás všetkých v týchto dňoch potrebujú statoční Ukrajinci a Ukrajinky.
Ďakujeme!

Späť