STROMOCITY

Interaktívne storytellingové predstavenie pre deti od 3 rokov.

Divadlo DIP, Brno (CZ)
21. september 2023   9:00h. I 10:30h.
60 minút
Záhrada Stredoslovenskej galérie
Vstupné: Deti 3€ I Dospelí 5€

Stromy počujú, stromy vidia, stromy môžu rozprávať. A my vás ich môžeme naučiť počúvať. Interaktívne storytellingové predstavenie pozostáva zo štyroch krátkych príbehov:

• O vŕbe, ktorá si nenechala nič pre seba.
• O dubovej láske, ktorá porazila smrť.
• O vysokom topole, ktorý dovidel najďalej zo všetkých.
• A posledný príbeh, ktorý si vymyslia sami diváci.

Autorka, režisérka a performerka: Juliana Vališková

DIvadlo – Interakce – Participace