Aktuality

EDUFEST TLAČOVÁ SPRÁVA

Prvý ročník medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2023
Tlačová správa

1. ročník EDUFESTU, medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika

Pilotný projekt v rámci divadla na Slovensku, prvý v danej oblasti, ktorý sa bude konať od septembra do decembra (vždy dva dni v danom mesiaci) pre inú vekovú kategóriu detí a pedagogických pracovníčok/pracovníkov venujúcich sa deťom a mládeži, ako aj verejnosti. Počas festivalu sa budú konať vzdelávacie workshopy obsahujúce témy – ako využiť divadlo a potenciál divadla v školskej a osobnej praxi, ako prostredníctvom divadelných techník cielene rozvíjať kreativitu a emocionálny, mentálny rast osobnosti. Vzdelávacie aktivity sú úzko napojené na divadelné predstavenia s diskusiami ohľadom analýzy tém diela a estetického a etického zážitku z divadla. Na EDUFESTE vystúpia slovenské, české a ukrajinské divadlá a významné odborné lektorky a lektori z oblasti vzdelávania divadlom, rozvoja kreativity, ľudsko-právnych tém z Čiech, Ukrajiny, Slovinska, Slovenska a Veľkej Británie. Na záver festivalu  dňa 14. 12. od 10:00 – 15:00 sa uskutoční medzinárodné kolokvium ROK PO INICIATÍVE BB 22.  VZDELÁVANIE DIVADLOM.

Prvá časť uvedie Inovatívne metódy spolupráce škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii v zahraničí, ktoré predstavia významné osobnosti z pozvaných krajín (PL, UA, GB, CZ).

 Druhá časť kolokvia sa venuje súčasným metódam spolupráce na Slovensku, a jej súčasťou je pracovné stretnutie slovenských hostí a hostiek z divadiel, univerzít, nezávislých združení, ktoré a ktorí budú analyzovať súčasný stav vzdelávania divadlom na Slovensku.  (Konzekutívny preklad z angličtiny a do nej. Online platforma.)

Prečo prísť na medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika:

  • jedinečná šanca vnímať edukačnú rovinu divadla a získať tipy ako ju uplatniť v praxi
  • vidieť medzinárodné inscenácie
  • dozvedieť sa ako divadelné prvky implementovať do práce s deťmi a mládežou na ponúkaných workshopoch
  • diskutovať
  • každé divadlo má vzdelávací charakter, aj keď nevzniká s cieľom vzdelávať, v každom predstavení je šanca pre objavy rôznych estetických a etických impulzov, ktoré sa dajú využiť v praxi a v osobnom živote,
  • sprístupniť divadlo čo najširším vrstvám obyvateľov (divadelné budovy nie sú dôležité, dôležitá je živá komunikácia s ľuďmi),
  • zažiť širokú paletu divadelných inscenácií  s prvkami nového cirkusu, interaktívnu storytellingovú inscenáciu, interaktívnu outdoorovú inscenáciu, hudobné emócie v ďalšej inscenácii z cyklu batolárií, divadelnú jednoaktovku s koštovaním vybraných slov, autorské divadlo o Márii Montessori, ktorá zmenila vzdelávanie detí,  autorskú dokudrámu z domova a zo zahraničia,
  • dozvedieť sa ako divadelné prvky aplikovať do práce s deťmi a mládežou na ponúkaných aktívnych workshopoch, lebo najlepšie sa učíme aktívnym spôsobom;
  •  stretnúť sa s výnimočnými lektorkami/lektormi s prierezovými znalosťami pedagogiky, psychológie a divadla
  • impulz : z pasívnej návštevy divadla aktívne stretnutie;

Okrem predstavení, workshopov a diskusií sa uskutočnia aj prezentácie kníh Michaely Vaňovej: S deťmi do divadla o tom, prečo s deťmi komunikovať v divadle a o divadle? Ako pripraviť deti na návštevu divadla? Autorka prepája prax divadelnej lektorky a herečky divadla Minor s teoretickými poznatkami pred a elementárnej pedagogiky a série troch komiksov podľa známych divadelných hier, ktoré vyšli v Divadelnom ústave v rámci medzinárodného projektu pod názvom Klasika v grafickom románe. Tento projekt prepája grafický román a klasické dramatické texty s cieľom podnietiť vzťah študentov stredných škôl k divadlu a priblížiť im drámu pútavou a zrozumiteľnou formou.

 Sprievodné podujatia dopĺňajú výstava vo foyeri divadla s názvom Akvarelové kresby pre hru Kamil a študentské komiksové predstavy o známej hre z medzinárodného projektu Divadelného ústavu v Bratislave Klasika v grafickom románe.

V priestoroch kaviarne Bábkového divadla na Rázcestí sa uskutočnia diskusie O divadle po divadle pri káve pod vedením Ivice Franekovej.

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.

EDUFEST vzniká v spolupráci s rôznymi divadlami, vzdelávacími združeniami, napr. DOX Praha, EduDráma Bratislava, Divadelný ústav v Bratislave, Kunsthalle Praha, Post bellum,

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Akadémia umení, základné a stredné školy v Banskej Bystrici a pod.

Záštitu nad festivalom prevzala ministerka kultúry Silvia Hroncová. Festival podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48/ 412 55 13
mobil: +421 907 807 999
e-mail: bdnr@bdnr.sk
web: www.bdnr.sk; https://bdnr.sk/edufest/

Späť