Novinky

Do divadla už bez testu !!!

Milí naši diváci,

v súlade s   Vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208, účinnou od 17.05.2021 Vám oznamujeme, že od tohto dátumu nebudeme od Vás vyžadovať preukázanie sa  negatívnym výsledkom RT – PCR alebo Ag testu na ochorenie COVID-19  na našich divadelných predstaveniach organizovaných v sále BDNR alebo na letnej scéne pod Pamätníkom SNP.

Naďalej sme však povinní:  dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 200 účastníkov v exteriéri alebo 150 účastníkov v interiéri, zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Státie obecenstva je zakázané, predaj a konzumácia pokrmov a nápojov je je možná len v exteriéri.

Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu a osobné stretnutie.

S úctou Vaše BDNR

Späť