Divadlo

Veronika Zelinová

 

V BDNR účinkuje v inscenácii pre dospelých Diagnóza: Slovo.

 

Absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici. V divadle pôsobila interne v r. 2010 – 2011. Hrala v hrách pre deti: Princezná na hrášku, Pinocchio, Rozprávky, Batolárium. Tiež v hrách pre dospelých:  Napísané do tmy, Trio BES: Šmíračky, Mocad(r)ámy, Premena.  Pohostinne účinkuje v občianskom združení Divadlo bez opony. V Kremnickom divadle v podzemí účinkuje v predstavení Toi-toy story. Počas štúdia spolupracovala s divadlom Continuo z ČR. V Základnej umeleckej škole J. Cikkera v Banskej Bystrici vyučuje literárno-dramatický odbor. Spolupracovala so Štúdiom T.W.I.G.A.