Divadlo

Peter Vrťo

V BDNR účinkuje v inscenáciách pre deti Putovné uško a O medúzke.

Dramatoterapeut, herec, choreograf, režisér. Hrá a prekladá do posunkového jazyka. Vyštudoval
odbor Výchovnej dramatiky nepočujúcich na JAMU. Ako herec pôsobil u slávneho míma
Milana Sládka. V Divadle z Pasáže je lektorom dramatického a pohybového prejavu, režisérom,
hercom. Založil prvé profesionálne komunitné divadlo nepočujúcich na Slovensku – Divadlo Tiché iskry.