Divadlo

Mgr. art. Jaroslav Voľanský

 

Člen umeleckého súboru od 1. apríla 2022

Pochádza z Košíc, kde absolvoval štúdium hudobno-dramatického umenia na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča. Vyštudoval odbor Vedy o umení a kultúre na VŠMU v Bratislave (v ročníku Mgr. art. Vladislavy Fekete, ArtD.) a odbor Divadelná dramaturgia a réžia na AU v Banskej Bystrici (v ročníku Mgr. Petra Himiča, PhD.).

Počas vysokoškolských štúdií bol členom niekoľkých študentských diskusných platforiem na slovenských divadelných festivaloch, písal príspevky a články do festivalových žurnálov. V divadelných sezónach 2020/2021 a 2021/2022 participoval na festivale Zámocké hry zvolenské (organizátori DJGT Zvolen a SNG – Zvolenský zámok) ako hodnotiteľ festivalu a externý člen dramaturgickej rady.

 

Tvorba:

Uršuľa Kovalyk: peneLopa (asistent réžie)