Aktuality

Divadlo bez domova oslavuje

Divadlo bez domova, pôsobiace v Bratislave pod umeleckým vedením Uršule Kovalyk a Patrika Krebsa, dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spája umelecké so sociálnym, aby pomáhalo narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú. Jeho hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev. Momentálne tvorí s ľuďmi bez domova a s telesne postihnutou mládežou. V Bábkovom divadle na Rázcestí ste DBD mohli vidieť v marci 2022 so scénickým čítaním Krasojazdkyňa. U. Kovalyk napísala pre BDNR hru peneLopa, ktorú sme úspešne odpremiérovali 18. mája 2022. 

Dnes oslavuje Divadlo bez domova 16-te narodeniny a my všetkým jeho členom a spolupracovníkom prajeme všetko najlepšie !!!

Späť