Aktuality

Divadelné storočie

V Galérii v podkroví Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 8.septembra uskutočnila vernisáž výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje na 23. ročníku festivalu Bábkarská Bystrica, ako prvé podujatie festivalu Bábkarská Bystrica 2022. Viac o výstave si prečítajte v tlačovej správe, ktorú vám prinášame spolu s fotogalériou zo včerajšieho podujatia. (iu)

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a festival Bábkarská Bystrica 2022
Tlačová správa

 

Divadelné storočie – stopy a postoje na 23. ročníku festivalu Bábkarská Bystrica

/Banská Bystrica, 7. 9. 2022/

Bábkové divadlo sa na Slovensku vyvíjalo od pohyblivých figúr slúžiacich na náboženské obrady cez ľudové zvyky, kočovných bábkarov po spolkové divadlá až k divadlám profesionálnym. Popri detskom začalo oslovovať aj dospelého diváka, využívali sa rôzne typy bábok a postupne sa prešlo k odkrytému vodeniu, ktorému popri antiiluzívnosti dominuje hravosť, metafora a partnerský vzťah herca a bábky.

Sekcia bábkového divadla, ktorá je prezentovaná vo výstavných priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici, vychádza z výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav v Bratislave k Roku slovenského divadla 2020. Výstava pripomínala 100. výročie založenia Slovenského národného divadla, ale aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území. Naša výstava je koncipovaná v dvoch líniách – základnej, v ktorej sa návštevník zoznámi s históriou bábkového divadla na Slovensku, a sekundárnej, venujúcej sa najhrávanejšiemu textu kočovných bábkarov Faustovi. Ten si našiel svoje miesto aj v repertoároch súčasných bábkových divadiel. Návštevníkov a návštevníčky osloví svet historických a súčasných bábok a divadielok, málokedy prístupný v takejto podobe na jednom mieste a v čase.

Krásne bábky sú zapožičané z Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, z Múzea Divadelného ústavu a z Bábkového divadla na Rázcestí. Kurátorkou výstavy je bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. septembra o 16.00. Návštevníci a návštevníčky si môžu prísť pozrieť výstavu v pracovné dni od 8. septembra do 21. októbra v časoch 10.00 – 16. 00 (do 15. 9.) a 10.00 – 17.00 (od 16. 9.).

Hlavný program 23. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica začína 26. septembra a potrvá až do 2. októbra! Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke www.babkarskabystrica.sk.

Všetkých srdečne pozývame!

Hlavnými organizátormi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a festival Bábkarská Bystrica 2022. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

Festival Bábkarská Bystrica 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Festival je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci projektu Teatrálie finančne podporené Mestom Banská Bystrica. Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS. Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj. (Jaroslav Voľanský, lektor dramaturgie BDNR)

 

Späť