Aktuality

Diskusia: Vzdelávanie divadlom

Vo štvrtok 26. januára o 11.00 hod. sa v Štúdiu 12 na Jakubovom nám. 12 v Bratislave uskutočnila diskusia a prezentácia Vzdelávanie divadlom, zameraná na tému využitia vzdelávacieho potenciálu divadla a možnosti užšieho prepojenia divadiel so školami. Po privítaní riaditeľkou Divadelného ústavu Vladislavou Fekete, v prvej časti stretnutia vystúpila hostka podujatia Anna Stránská, intendantka HaDivadla, scény Centra experimenálního divadla v Brne, ktorá predstavila vzdelávací program svojho divadla a úspešný medzidivadelný projekt Klub mladých diváků Brno. K danej problematike sa vyjadrili aj pozvaní slovenskí hostia a hostky: Mário Drgoňa, lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, Ivica Franeková, koordinátorka projektov pre deti a mládež v Divadle Jána Palárika v Trnave a Milan Zvada, riaditeľ a dramaturg Centra nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici. Diskusiu s publikom moderovala Iveta Škripková, ktorá ju otvorila krátkym úvodom do problematiky. Celým stretnutím sprevádzala Dominika Zaťková.
V diskusii opäť zarezonovala výzva Iniciatíva BB22, ktorá vznikla na pôde medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica v októbri 2022. Upozornila na Slovenskom signovaný Soulský program UNESCO z roku 2010 a Frankfurtskú deklaráciu 2019 a diskutovalo sa aj o možnostiach, ako ich aplikovať prostredníctvom divadelných projektov a podujatí do vzdelávania. (is)

Záznam diskusie si vypočujte TU.

Späť