Novinky

Dielne kreatívneho písania

Všetkým kreatívnym, čítajúcim a píšucim mladým ľuďom, ponúkame aj v tejto divadelnej sezóne možnosť tvoriť a pohrať sa s nudou, s klišé, fádnosťou, slabosťami či nezáujmom. Pod vedením lektorky Ivety Škripkovej  budú účastníci dielní rozvíjať svoju pozornosť, učiť sa vnímať rôzne podnety okolo nás, pracovať so symbolmi, obrazmi, s hrou slov a nevypovedaným v povedanom. Tak neváhajte a príďte k nám!

Späť