Novinky

Hráme v režime OTP.

V súvislosti s novou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 241, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platnou od 16. 8. 2021 oznamujeme svojim návštevníkom, že Bábkové divadlo na Rázcestí bude hrať v režime OTP.

Na predstavenia bude umožnený vstup iba návštevníkom, ktorí sa preukážu: 

  • potvrdením o plnom zaočkovaní;
  • negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu;
  • potvrdením o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Naďalej platí, že návštevníci Bábkového divadla na Rázcestí sa môžu pohybovať v jeho priestoroch iba s prekrytím horných dýchacích ciest. Vaša bezpečnosť je u nás na prvom mieste.

Režim sa vzhľadom na situáciu môže zmeniť.

Tešíme sa na stretnutia s vami! (vt)

Späť