Bábkarská Bystrica 2014

XIX. ročník Medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých, Dvojitý impulz sa uskutočnil v dňoch 23. – 27. septembra 2014.

Počas XIX. ročníka festivalu bolo odohratých 21 predstavení, predstavilo sa 15 divadelných súborov, uskutočnilo sa 8 sprievodných podujatí. Na festival zavítalo 3000 návštevníkov a 42 zahraničných a domácich hostí.

CENA DETSKEJ POROTY bola udelená:

Divadlo loutek Ostrava, ČR: D.Paiva, M.van Mischa: Marvin, réžia D.Paiva

Naivní divadlo Liberec, ČR: V.Peřina a kol.: O baránkovi, ktorý spadol z neba, réžia M.Homolová

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica SR: M. Gušniowska: Dobrú chuť, vlk!, réžia M.Pecko