Bábkarská Bystrica 2012

XVIII. ročník Medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých, Dvojitý impulz sa uskutočnil 28. septembra až 3.októbra 2012.

Počas XVIII. ročníka festivalu bolo odohratých 32 predstavení, predstavilo sa 23 divadelných súborov a zúčastnilo sa ho 3 500 divákov a 44 zahraničných a domácich hostí.

CENA HENRYKA JURKOWSKÉHO za tvorivý počin v bábkovom divadle pre dospelých bola udelená: Grupa Coincidentia Bialystok a Nettheatre Lublin, Poľsko: P.Passini: Turandot, réžia P.Passini

CENA PREDSEDU BBSK za humánne posolstvo bola udelená: Divadlo loutek Ostrava, ČR: I.Horovitz: Lebensraum, réžia M.Pecko

CENA DETSKEJ POROTY: Divadlo Drak Hradec Králové, ČR: H.Ch. Andersen: Dievčatko so zápalkami, réžia M.Solce