Bábkarská Bystrica 2008

XVI.ročník Medzinárodného festivalu slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a vybranými súbormi sveta sa uskutočnil v dňoch 3. – 7. októbra 2008.

Počas XVI. ročníka festivalu bolo odohratých 25 predstavení, predstavilo sa 21 divadelných súborov, uskutočnilo sa 6 sprievodných podujatí a zúčastnilo sa ho 6840 návštevníkov a 58 zahraničných a domácich hostí.

CENA HENRYKA JURKOWSKÉHO v garancii Medzinárodného vyšehradského fondu bola udelená: Teater Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki Opole, Poľsko: K.Kobylka, M.O.Kaczorowska, L.Schmidt: Drums 4dance(s), réžia: K. Kobylka, M.Ordak Kaczorowska

CENA DIVÁKA v garancii predsedu BBSK bola udelená: Bóbita Bábszinház Pécs, Maďarsko: T. Zalán: Kráľ Drozdia brada, réžia A. Kuthy

CENA HAŠTERICA za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku, v garancii Divadelného ústavu v Bratislave, bola udelená : Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, SR J.D.Salinger: Kto chytá v žite, réžia J.Krofta