Bábkarská Bystrica 2002

XIII. ročník Medzinárodného festivalu slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a pozvaných súborov sveta sa uskutočnil 13. – 17.septembra 2002.

Súpis divadelných inscenácií:

 • Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica: Show must go on (otvárací ceremoniál), réžia M.Pecko, Minikurz animácie, réžia M.Pecko
 • Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica: Objavenie témy (inscenovaná prednáška), Neplač, Anna! (projekt Šamanky), réžia M.Pecko
 • Bábkové divadlo Košice: Palček, réžia K.Vostárek, Piatko a Pustaj, réžia G.Dezorz
 • Jozef Lapin Banská Bystrica: Az-Best man, réžia – neuvedené
 • Babadlo Prešov: Kráľ Drozdia brada, réžia P.Mihaľák
 • Divadlo Spo-di-na Banská Bystrica: O skrini, réžia I.Kochan
 • Bábkové divadlo Žilina: Čarodejník zo zeme OZ, réžia G.Dezorz
 • Divadlo Maškrta Košice: Dať a v láske uchovať, réžia J.Šebová
 • Divadlo PIKI Pezinok: Ela a Hop, réžia K.Aulitisová, Ľ.Piktor
 • Staré divadlo Nitra: Limonádový Joe, réžia O.Spišák
 • Divadelný súbor D-efekt Dubové: Spor, réžia B.Matuščin
 • Trnavskjé túlavé divadlo Trnava: Macbeth, réžia J.Nvota
 • Bratislavské bábkové divadlo Bratislava: Luskáčik, réžia J.Bednárik
 • Štúdio Tanca Banská Bystrica: Tanec medzi nami, réžia – neuvedené
 • Dom umenia Bibiana Bratislava: O dvojhlavej dračici, réžia Divadlo Bibiana
 • Teatro Tatro Nitra: Bianka Braselli, dáma s dvoma hlavami, réžia O.Spišák
 • Divadlo Archa Praha, ČR: Dom hluchého – quita del sordo, réžia Z.Mikotová
 • Divadlo loutek Ostrava, ČR: Tromf, réžia P.Nosálek
 • Ignis Inferno Brno, ČR: Od tmy do svetla (fireshow), réžia – neuvedené
 • Divadlo Drak Hradec Králové, ČR: Mor na tie vaše rody!!!, Všetko lieta, čo má perie, réžia J.Krofta
 • Divadlo Šus Rokycany, ČR: Komédia o Anežke, réžia M.Šulcová
 • Naivní divadlo Liberec, ČR: Búrka, réžia M.Dočekal
 • Divadlo DNO Hradec Králové, ČR: Rýchle šípy, Rybstory, Operetka, réžia DNO, Ryža, víno, príbeh, réžia J.Jelínek
 • Bílé divadlo Ostrava, ČR: Červený kohút letí k nebu, réžia J.Číhal, L.Jičinský
 • Ciróka Bábszinház Kecskemét, Maďarsko: Joachimova cesta, Leporelova prvá kniha-divadlo tieňov, réžia kolektív divadla
 • Hattyúdal Budapešť, Maďarsko: Húkanie (maďarské mystériá), réžia Z.Szász, M.Tomory, A.Kozma, K.Bálint, Z.Vasko, L.Fehervári
 • Carabonciás Kecskemét, Maďarsko: Vtáci vandrovníci, réžia: kolektív divadla
 • ORT IKI Debrecín, Maďarsko: Príbeh Persea, réžia kolektív divadla
 • Teatr Pinezka Poznaň, Poľsko: Pinezkologia alebo švironizácia, réžia P.Gradziela
 • Teatr Lalek Banialuka Bielsko Biala, Poľsko: Obeť Wilgefortis, réžia: P.Tomaszuk
 • Bez ziemi Bialystok, Poľsko: A nakoniec ešte raz, réžia M.Ciunel
 • Pannalal´s Puppets Ženeva, Švajčiarsko: Indické tance, Circus ad libidum, réžia T. a M. Perret -Centil

Počas XIII. ročníka festivalu bolo odohratých 43 predstavení, divákom sa predstavilo 31 divadelných súborov so 434 účastníkmi, 20 zahraničnými a 73 domácimi hosťami.