Aktuality

Ako oživiť bábky a loutky

Zborník editoriek Dagmar Inštitorisovej, Ivety Škripkovej a Dominiky Zaťkovej Bábky na česko-slovenskej medzi 1918 – 2018 vznikol v gescii Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018 a v spolupráci s Divadelným ústavom. Tematicky je zameraný na zmapovanie hlavne pracovných vzťahov medzi slovenskými a českými bábkarkami, bábkarmi a taktiež teatrologickou obcou, pričom časť príspevkov je venovaná aj podobám týchto spoluprác v súvislosti s medzinárodným festivalom Bábkarská Bystrica. Recenziu Marty Žilkovej nájdete tu: https://monitoringdivadiel.sk/ako-ozivit-babky-a-loutky/

Ukážka: 

Názov knihy Bábky na česko-slovenskej medzi 1918 – 2018
Vydavateľstvo
Rok vydania

Edícia Slovenské divadlo

1. vydanie

Zostavili: Dagmar Inštitorisová, Iveta Škripková, Dominika Zaťková

Editorky a výkonné redaktorky: Dagmar Inštitorisová, Iveta Škripková, Dominika Zaťková

Autori kapitol: Katarína Aulitisová, Szilárd Boráros, Anna Cigánová-Podobová, Maja Danadová, Kateřina Lešková Dolenská, Stanislav Doubrava, Miro Duša, Nela Dušová, Lenka Dzadíková, Ivan Gontko, Juraj Hamar, Dagmar Inštitorisová, Ida Hledíková, Michaela Homolová, Miloslav Klíma, Fero Lipták, Nina Malíková, Irena Marečková, Zoja Mikotová, Ľubo Piktor, Marián Pecko, Jana Pogorielová, Vladimír Predmerský, Bela Schenková, Ivan Sogel, Šimon Spišák, Alena Sušilová, Iveta Škripková, Andrej Šoltés, Pavel Uher, Pavel Vašíček, Barbora Krajč Zamišková, Dominika Zaťková, Ján Zavarský, Vlado Zetek

Bábkové divadlo sa dlho pokladalo za ľudovú zábavu, potom zabávalo iba deti, pred rokom 1989 tvorilo obyčajne len „prílohu“ kamenných divadiel a často sa muselo uspokojiť s nedivadelnými priestormi. Preraziť tento obraz bábkového divadla vo vedomí divákov, a niekedy aj profesionálov, sa pokúšajú samotné bábkové súbory, odborníci, festivaly, ale hlavne bojovníci či bojovníčky, za aké treba pokladať editorky publikácie Bábky na česko-slovenskej medzi /1918 – 2018/ (Banská Bystrica, 2018) Dagmar Inštitorisovú, Ivetu Škripkovú a Dominiku Zaťkovú. Zostavenie podobnej publikácie v neposlednom rade podnietilo aj okrúhle výročie spolupráce či spoluexistencie českých a slovenských bábkových divadiel. Nielen obsah, ale aj forma publikácie vyjadruje zámer i spomínanú hlavnú myšlienku. 

Prvú kapitolu pod názvom Minulosť otvára príspevok nestora, divadelného kritika a teatrológa Vladimíra Predmerského. Vzácne na tomto texte je množstvo faktov, mien a zážitkov, ktoré tvoria nielen históriu bábkarstva, ale zachytávajú aj atmosféru jednotlivých období (do 70. rokov minulého storočia) prostredníctvom citácií z publikácií či prehovorov mnohých odborníkov i pracovníkov bábkových divadiel. Autor realisticky hodnotí vzájomné pôsobenie českých a slovenských bábkarov, uznáva veľký podiel českých spolupracovníkov na vzniku a vývoji bábkového divadla na Slovensku. Podrobne sleduje vznik jednotlivých divadelných scén, spomína na mnohých účastníkov tohto procesu od vzniku Československa, pritom nezabúda ani na vzdelávanie a vyzdvihuje zásluhu profesorov na FD AMU a JAMU pri výchove slovenských dramaturgov, režisérov, scénografov i hercov…..

Späť