Aktuality

8. marec v Brne

Na pozvanie Teatrologickej spoločnosti v Čechách sa práve 8. marca 2023 o 16. 30 hod., na symbolický sviatok žien, uskutočnila prednáška Ivety Škripkovej Feministické divadlo a jeho slovenská cesta. Pozvanie na prednášku úzko súvisí s vydaním rovnomennej knihy v r. 2022 v edícii Divadelného ústavu. Prezentácia sa konala na Katedre divadelných štúdií Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity. Prednáška bola súčasne online.  Prednáška prebehla veľmi rýchlo, jej súčasťou bol zostrih vybranej tvorby štúdia T.W. I. G. A. Záujemcov a záujemkýň z radov študentstva bolo dosť. Ohlasy sú pozitívne. Ďakujem/e za pozvanie. (is)

Viac info: Teatrologická společnost

Späť