Aktuality

13. 11. Vypredaná nedeľa

Tešíme sa, že hra J. Tomlinson v réžii M. Pecka O sliepke, ktorá sa nevzdala z marca t. r.

má za sebou ďalšiu reprízu pred vypredaným hľadiskom. Ďakujeme za záujem.

Navyše v piatok, keď sme ju hrali pre školy, prišiel do divadla odkaz zo ZŠ Rabča, citujeme:

Srdečne chcem poďakovať za úžasné predstavenie. Veľmi sa nám páčilo, ja osobne som mala

nádherný umelecký zážitok ako tiež divadelníčka. Všetko bolo perfektne vymyslené do detailov,

zaujímavé inšpirácie a motivácie aj pre mňa. Obrovská chvála herečkám, skvelé výkony,

Réžia super. A najkrajšia spätná väzba od detí: „Pôjdeme aj zajtra? “ Ďakujeme. Adriána Škrková, ZŠ Rabča

(is)

foto: Dodo Šamaj
Späť